zavrieť

Sleduj Spadepoker.tv
aj na sociálnych sieťach!

spadepokertv spadepokertv
Pridajte sa medzi
SPADEPOKER PLAYERS
zavrieťimg

Slovník pokrových pojmov

Poker sa spája s veľkým množstvom pojmov, ktorých význam nemusí byť pre začiatočníkov hneď jasný. Na tomto mieste nájdete vysvetlenia najčastejších pokrových termínov, s ktorými sa môžete stretnúť.

A

A-Game – Predvádzanie najlepšej hry, či už so zreteľom na svoje vlastné schopnosti (hral som najlepšie ako viem – predvádzal som svoju A-game), alebo v širšom zmysle (najlepší spôsob, akým sa dá daná situácia zahrať).

ABC Poker – Inými slovami učebnicový poker; používa sa na označenie hry hráča, ktorý hrá priamočiaro a vyhýba sa fantázií (dobrá ruka – raise, zlá ruka – fold).

Ace – Anglické pomenovanie esa (najvyššia a zároveň najnižšia karta v balíčku).

Ace-high – Kombinácia, v ktorej nie je žiadny pár ani žiadna iná lepšia kombinácia. Ak napríklad v hre máte na ruke AK a board je 986-2-3, vaša kombinácia je AK986, máte teda len Ace-high.

Ace-to-five – V lowball pokrových variantoch označuje tento pojem najlepšiu možnú kombináciu (A2345); tiež známe ako Wheel (koliečko).

Aces Full – využíva sa na pomenovanie full housu zloženého z trojice es. Napríklad „Aces full of queens“ označuje full house AAAQQ.

Action – pod pojmom akcia nájdeme v pokri checkovanie, stávkovanie, zvyšovanie, či zahadzovanie.

Active Player – Každý hráč, ktorý sa nachádza stále v hre (nezahodil karty), je aktívny.

Add-on – Využíva sa v re-buy turnajoch, ide o zakúpenie dodatočného stacku na konci re-buy fázy.

Aggresive – Štýl hry typický častým stávkovaním a navyšovaním. Agresívny hráči sú opakom pasívnych a často namiesto checkovania a dorovnávania radšej stávkujú a navyšujú stávky iných hráčov.

Air – Označuje kombináciu s nulovou hodnotou; keď je vaša kombinácia len high karta

Ajax – Slangový výraz pre pocket kombináciu AJ

Alabama Night Riders – na Slovensku zaužívaní Traja králi alebo Ku-klux-klan (kombinácia KKK)

All-in – Situácia, v ktorej hráč vsadí všetky svoje chipy; hrá o všetko.

American Airlines – Slangové pomenovanie pre esá na ruke; taktiež známe ako rakety (AA)

Anna Kournikova – Slangové označenie kombinácie AK (Vyzerá dobre, ale nevyhrá nič)

Ante – Povinná stávka, ktorú musia pred každou rukou zaplatiť všetci hráči. Funguje na princípe blindov, len s tým rozdielom, že je omnoho menšia a musia ju platiť všetci.

Assault Rifle – Slangový výraz pre kombináciu AK47 (platí len v Omahe).

B

Backdoor – Vytvorenie inej kombinácie, ako tej, ktorá sa spočiatku rysovala. Na flope máte šancu na nejakú kombináciu, turn a river vám ale skompletizujú úplne inú kombináciu.

Backdoor flush – Spolu s flopom máte dokopy tri karty v jednej farbe, potrebujete teda aby turn aj river priniesli vašu farbu.

Backdoor straight - Spolu s flopom máte dokopy tri karty do postupky, potrebujete teda aby turn aj river priniesli konkrétne karty kompletizujúce vašu postupku.

Backer – Osoba, ktorá nie je hráč, ale financuje hráča/hráčov (odmenou mu je väčšinou podiel z prípadnej výhry).

Bad Beat – Široký pojem, ktorý označuje obzvlášť nepeknú prehru (napríklad s hotovou kombináciou po flope proti runner-runner kombinácií).

Bad Beat Jackpot – Finančná prémia, ktorá býva vyplatená hráčovi (hráčom), ktorý prehrá s prémiovou kombináciou proti inej prémiovej kombinácií. Presná definícia toho, čo spadá do tohto jackpotu, je určená každým kasínom, či herňou zvlášť. Väčšinou ale ide o prehru minimálne pokrom (štvoricou) proti inej kombinácií. V prípade, že tento jackpot padne, býva jeho hodnota vyplatená hráčovi, ktorý danú hru prehral (cca 50%), tomu, ktorý vyhral (cca 25%) a zvyšok si rozdelia ostatní hráči pri stole.

Bankroll – Peňažná suma, ktorú má hráč určenú na hranie pokru.         

Bankroll Management – Súbor pravidiel, ktorými si hráč reguluje svoj bankroll. Väčšinou ide o vymedzenie výšky limitov, na ktorých by sa mal hráč s daným bankrollom pohybovať.

Barrel – Označuje stávku konkrétneho hráča,  používa sa aj v tvaroch double-barrel (stávky na flope aj turne) alebo triple-barrel (stávka od toho istého hráča na každej street).

Battle of the Blinds – Súboj blindov; keď zahodia karty všetci hráči až po hráča na SB, v hre teda ostávajú už len hráči na malom a veľkom blinde.

Behind – Môže označovať pozíciu hráča, sediaceho za niekým; alebo výšku stacku, ktorú má hráč aktuálne za čiarou (vsadil 7$, behind mal ešte 85$).

Bet – Stávka; vsadenie žetónov do banku.

Bet in the Dark – Stávka na slepo; ohlásenie stávky ešte skôr ako sú vyložené karty, alebo skôr ako si hráč prezrie vlastné karty.

Bet the Limit – Používa sa v hrách s Limit formátom; vsadenie maximálnej možnej sumy.

Bet the Pot – Vykonať stávku v rovnakej hodnote, ako je hodnota potu.

Big Blind (BB) – Označenie výšky minimálnej stávky, ktorú musia všetci hráči, ktorí sa chcú danej hry zúčastniť, zaplatiť. Taktiež označenie pozície hráča sediaceho dve miesta v smere hodinových ručičiek za dealerom.

Big Slick – Slangový názov pocket kombinácie AK.

Blank – Označenie spoločnej karty, ktorá pravdepodobne nikomu nepomohla vylepšiť svoju kombináciu (Ak sú napríklad na boarde vyložené dve srdcové karty (AhKh) a dve diamantové karty (9d7d), a na river príde 3s).

Blind – Stávka, ktorú musia vždy zaplatiť dvaja hráči sediaci po lavici dealera, ešte pred rozdaním kariet.

Blind Steal – Open raise z neskorej pozície; väčšinou od hráča so slabou kombináciou, ktorého cieľom je donútiť hráčov na blindoch zahodiť – ukradnúť blindy.

Blocker – Pojem označujúci kartu, ktorá je súperovým outom. Napríklad na stole leží 568 a vy držíte A9. Postupku vám skompletizuje sedmička, máte teda štyri outy. Súper ale drží na ruke 77, má teda dva blockers.

Blocking bet – Malý postflop bet od hráča mimo pozície. Slúžiť má ako obrana pred súperovým väčším betom.

Bluff – Presvedčenie ostatných hráčov, že máte silnejšiu ruku, ako v skutočnosti máte.

Bluff Catcher – Kombinácia, ktorá je slabá, ktorú nemôžeme betovať pre value a môžeme s ňou poraziť len bluff.

Bottom Pair – Trafený najnižší pár na flope (keď držíte A5 a flop prinesie 5JK).

Bring-in – Obdoba blindu; povinná stávka pred začiatkom partie Seven Card Stud alebo Razz.

Broadway – Najvyššia možná postupka (AKQJT); Broadway kartami označujeme každú jednu z týchto piatich kariet.

Bubble – Fáza turnaja, v ktorej sa turnaj blíži do ITM. Bublinou označujeme jednu alebo viac eliminácií potrebných na to, aby boli všetci hráči v turnaji v peniazoch.

Bubble-boy – Označenie hráča, ktorý skončí v turnaji na poslednom mieste pred vyplácanými priečkami.

Bullets – Ďalšie slangové označenie dvoch es na ruke.

Burn – Spáliť kartu; pred rozdaním flopu, turnu a riveru vždy dealer spáli jednu kartu.

Bust Out – Prísť o všetky žetóny; vypadnúť z turnaja.

Button – Dealer; označenie najlepšej pozície pri stole. Malý krúžok s označením BTN indikuje pozíciu hráča, ktorý sa postflop vyjadruje posledný.

Buy-in – Minimálna suma, ktorá musí byť zaplatená ak sa chce hráč zúčastniť hry. Turnaj s buy-inom 20€ znamená, že každý, kto sa chce daného turnaj zúčastniť, musí zaplatiť práve 20€.

C

Call – dorovnanie stávky iného hráča.

Calling Station – loose/passive hráč, ktorý nezvyšuje ale zväčša len dorovnáva.

Cap – Určenie maximálneho množstva navýšení, ktoré môžu nastať v jednom stávkovom kole.

Cardroom – Miestnosť v kasíne, ktorá je určená na poker.

Cash Out – Zamenenie žetónov za peniaze, ukončenie hry. Využíva sa v cash game.

Catch Bluffing – Dorovnanie alebo navýšenie stávky hráča, ktorý bluffuje.

Chat – Priestor v online herniach, v ktorom môžu hráči medzi sebou komunikovať.

Cheater – Hráč, ktorý porušuje pravidlá.

Check – Pasívna akcia; keď hráč nenavýši, neinvestuje ďalšie peniaze do hry. Označuje sa poklepaním rukou po stole.

Check-back – Pokiaľ posledný hráč po súperových checkoch taktiež checkne.

Check-raise – Stratégia, v ktorej hráč najprv checkne a na súperov bet následne reaguje raisom.

Chip – Žetón; plastový alebo keramický krúžok používajúci sa pri hre pokru.

Clubs - Jedna zo štyroch kartových farieb, čierne kríže.

Combo Draw – Kombinácia viacerých draws; situácia keď na flope máte aj straight draw aj flush draw.

Community Cards – Karty vyložené na stôl znakom hore; tie, ktoré sú spoločné pre všetkých hráčov. Tento pojem sa využíva len pri Texas Hold´eme a Omahe.

Complete Hand – Hotová 5-kartová kombinácia; napríklad flush, straight, či full house.

Connectors – Pocket kombinácia dvoch po sebe idúcich kariet (napríklad 78 alebo JQ)

Continuation Bet – Skrátene C-bet označuje stávku, ktorú vykoná hráč, ktorý raisoval v predchádzajúcom stávkovom kole. Najčastejšie sa používa pri situácií, keď hráč preflop otvára a následne po flope pokračuje stávkou, väčšinou v hodnote cca pol potu.

Cowboys – Slangový výraz pre kombináciu pocket KK.

Crack – Poraziť handu, väčšinou sa používa pri porazení es – cracknuté esá

Cut – Preložiť balíček kariet tesne pred rozdávaním.

Cut Off – Označenie pozície napravo od buttonu (skratka CO)

D

Dark bet – Ohlásenie stávky, ešte pred tým, ako si hráč pozrie svoje karty, alebo vidí spoločné karty.

Darth Vader – Slangové označenie kombinácie 44 (Dark fours = Dark force).

Dead Card – Karta ktorá už viac v danej partií nehrá.

Dead Man´s Hand – Ruka mŕtveho muža označuje kombináciu A8. Pomenovanie získala podľa Divokého Billa Hickoka, ktorý bol v roku 1876 zavraždený v Deadwoode počas partie pokru. V tom momente držal Bill práve A8, s ktorým trafil dva páry.

Dead Money – Peniaze, ktoré sú už v pote a o ktoré sa hrá daná partia.

Deal – Rozdanie kariet hráčom, či na stôl; označenie záverečnej dohody hráčov, ktorí si prerozdelia finančné odmeny inak, ako bolo pôvodne určené.

Deal Twice – Dohoda hráčov, o tom, že im budú zvyšné karty na board vyložené dvakrát. Napríklad na flope sa dostanú dvaja hráči do all-inu a dohodnú sa, že im dealer rozdá turn a river dvakrát. Tým pádom je pot rozdelený na polovicu, a rozdelí sa podľa situácie aká nastane po vyložení oboch boardov.

Dealer – osoba, ktorá rozdáva karty, sleduje hru a ohlasuje akciu; označenie pozície hráča sediaceho na BTN.

Dealer´s Choice – Stále viac a viac využívaný formát hry, predovšetkým na cash game. Označuje hru, pri ktorej hráč sediaci na pozícií dealera určí, aká pokrová disciplína sa bude v danej partií hrať.

Deck – Balíček hracích kariet pozostávajúci z 52 častí.

Deuces – Označenie páru dvojok.

Diamonds – Jedna zo štyroch farieb, červené káry.

Disconnect Protection – Nástroj online herní, ktorý chráni hráčov v prípade, že stratia internetové pripojenie počas parite, v ktorej sú aktívni.

Donk Bet – Posflop stávka od hráča, ktorý je mimo pozície; väčšinou nie je veľká.

Double Up – Situácia, v ktorej sa hráč dostane do all-inu, ktorý sa mu podarí vyhrať. Tým sa mu podarí double-up a teda zdvojnásobiť si svoj stack.

Downswing – Séria zlých výsledkov vedúcich k veľkej strate.

Doyle Brunson – Označenie kombinácie 10-2, s ktorou legenda Doyle Brunson vyhral svetový šampionát dva roky po sebe.

Draw –Zatiaľ neskompletizovaná kombinácia; napríklad 56 na flop 47K – stále chýba jedna karta na skompletizovanie hotovej kombinácie.

Drawing Dead – Situácia, v ktorej už nemôžete zvíťaziť. Aj keď ešte nie sú vyložené všetky karty, hocičo čo príde vám už nepomôže.

Drop – Iný názov pre fold, pass.

E

Early Position – Skorá pozícia, označovaná aj pojmom Under the Gun (UTG). Označenie hráča/hráčov sediacich naľavo od blindov; hráčov, ktorí sa vyjadrujú ako prví, skôr ako ostatní hráči.

Effective Stack – Pojem označujúci hodnotu chipov, o ktorú sa môže hrať medzi hráčmi s rozdielnymi stackmi. Ak hrajú proti sebe hráč so 100€ stackom, proti hráčovi so 40€ stackom, obaja hráči môžu v danej hre vyhrať max 40€ - 40 je teda výška efektívneho stacku.

End Bet – Záverečný bet v danom stávkovom kole.

Entry Fee – Poplatok, ktorý sa povinne platí takmer v každom turnaji. Väčšinou ide o poplatok vo výške cca 10% z buy-inu, ktorý si účtuje herňa alebo kasíno ako nenávratnú platbu. Buy-iny do turnajov sú väčšinou označované formátom 10$+1$, pri čom práve ten dolár označuje výšku fee.

Equity – Váš „oprávnený“ podiel z potu. Ak je v banku 100€ a vy máte 60% šancu na výhru, vaša equity má hodnotu 60€. Equity dáva hráčom predstavu, koľko by v danej situácií získali v dlhodobom horizonte.

F

Facecard – Karta s „tvárou“ – King, Queen alebo Jack

Family pot – Situácia, v ktorej sa všetci, alebo takmer všetci hráči zapojili do hry.

Fifth street – Iné pomenovanie riveru, poslednej karty na boarde, po ktorej vyložení nasleduje posledné stávkové kolo.

Fish – Označenie slabého hráča, ktorý prehráva peniaze.

Fishhooks – Slangové označenie kombinácie JJ.

Five-card Draw – Pokrová disciplína, v ktorej je každému hráčovi rozdaných 5 kariet. Následne po stávkovom kole, môže každý z hráčov zameniť ľubovoľný počet zo svojich kariet za nové karty.

Fixed Limit – Variant pokru, v ktorom sú predurčené výšky stávok pred každým stávkovým kolom.

Flat-Call – Callovanie stávky namiesto očakávaného navýšenia.

Float – Dorovnanie súperovho post-flop betu so slabou kombináciou, so zámerom vybluffovať súpera na neskoršej street.

Floorman – Zamestnanec kasína, herne, či klubu, ktorý má za úlohu sledovať priebeh turnaja a rozhodovať v prípade núdze.

Flop – Prvé tri spoločné karty, ktoré sú po uzavretí prvého stávkového kola naraz vyložené na stôl.

Flop a Set – Trafiť tretiu kartu rovnakej hodnoty na flope, keď na ruke držíte pocket pár.

Flush – Päť kariet v rovnakej farbe.

Flush Draw – Situácia, kedy má hráč 4 karty rovnakej farby, chýba mu teda posledná na skompletizovanie farby.

Fold – Zahodenie svojich kariet, vzdanie sa nároku na bank v danej hre.

Fold Equity – Pojem označujúci pravdepodobnosť toho, že súper na bet, či raise zahodí karty. Pokiaľ hráme proti pasívnemu hráčovi, ktorý často len dorovnáva a na stávky zahadzuje, hovoríme, že máme proti nemu vysokú fold equity.

Four of a Kind – Štyri karty rovnakej hodnoty, označované aj ako quads alebo poker.

Fourth Street – Štvrtá spoločná karta (turn); tretie stávkové kolo.

Freeroll – Šanca vyhrať niečo bez riskovania; turnaj o reálne peniaze, ktorého sa môžete zúčastniť zadarmo.

Freezout – Formát turnaja, v ktorom má každý hráč len jednu šancu; po vypadnutí sa ho už nemôžete zúčastniť opäť.

Full House – Tri karty rovnakej hodnoty spolu s inými dvoma kartami rovnakej hodnoty; kombinácia pozostávajúca z trojice a páru (napríklad AAA99).

G

Gambler – Hráč riskujúci peniaze v nevýhodných spotoch; hráč, ktorý nevie prestať hrať aj napriek tomu, že dlhodobo prehráva.

Get Full Value – Betovať, raisovať, či re-raisovať so zámerom získať čo najvyššiu možnú value z danej hry; predpokladom je to, že držíte víťaznú ruku.

Go All-in – Vstaviť všetky svoje žetóny do hry.

Grinder – Hráč dlhodobo hrajúci istý formát alebo limit.

Grinding – Dlhodobé hranie štýlom, ktorý minimalizuje straty.

Guarantee – Garancia označuje hodnotu prizepoolu turnaja, ktorý bude medzi hráčov rozdelený bez ohľadu na účasť. Ak má 100€ turnaj garanciu 10 000€, očakáva sa s účasťou 100 hráčov. Ak však do turnaja naskočí len 50 hráčov, garantovaný prizepool bude taktiež vyplatený, kasíno v tomto prípade doplatí zo svojich zdrojov chýbajúcu časť (overlay).

Gut Shot – Straight draw, v ktorom chýba jedna konkrétna karta (4578 – potrebná je šestka).

H

Hand-for-hand – Fáza turnaja, ktorý sa hrá na viacerých stoloch, a je tesne pred ITM. Ak nastáva priama bublina a je potrebné spoznať posledného hráča, ktorý skončí mimo ITM, nastáva hand-for-hand fáza. Počas nej sa na všetkých stoloch odohrá rovnaký počet hier, a to tak, že pred rozdaním hry sa počká, kým je aktuálna hra odohratá na všetkých stoloch. Hand-for-hand fáza končí elimináciou hráča na bubline.

Heads Up – Situácia, keď proti sebe hrajú len dvaja hráči.

Hearts – Jedna zo štyroch kartových farieb, červené srdcia.

Hero Call – Dorovnanie stávky s relatívne slabou kombináciou, z dôvodu očakávania, že súper bluffuje.

High Roller – Označenie hráča hrajúceho na najvyšších limitoch; označenie turnajov s extrémne vysokým buy-inom.

High-Low – Špecifický druh pokrového variantu, v ktorom sa pot delí na polovicu a jednu vyhrá hráč s najsilnejšou kombináciou, druhú zas hráč s najnižšou kombináciou.

Hijack – Označenie pozície dve miesta naľavo od buttonu skratka HJ).

Hockey Sticks – Hokejky, slangové pomenovanie pre pár sedmičiek.

Hold´em – Texas Hold´em; najrozšírenejší pokrový variant, v ktorej všetci hráči dostanú na hru 2 vlastné karty a 5 spoločných.

Hole Cards – Karty, ktoré sú rozdané každému hráčovi zvlášť; iba on ich môže vidieť.

House – Pomenovanie kasína, klubu alebo herne, ktorá hostí pokrovú partiu.

House rules – Súbor pravidiel špecifický pre každú herňu, či kasíno.

I

Image - Spôsob, akým sa javíte ostatným hráčom; za akého hráča vás pokladajú.

Implied Odds – Budúce stávky súperov v ďalšom priebehu hry, s ktorými predpokladáme.

Improve – Vylepšiť svoju ruku (napríklad skompletizovať draw).

Inside Straight – Iný názov pre gut shot; straight draw v ktorej chýba jedna karta v strede.

J

Jack – Pomenovanie karty s písmenom J.

Jackpot – Finančná alebo nefinančná odmena, ktorou je odmenený hráč po splnení vopred stanovenej podmienky. Veľa kasín vypláca jackpoty hráčom po skompletizovaní prémiových kombinácií, ako Royal Flush, či 4-of-a-kind.

Jackson Five - Slangový výraz pre kombináciu J5.

John Juanda – Slangový výraz pre kombináciu JJ, pomenovaný podľa pokrového profesionála.

Junk – Odpad, zlé karty.

K

Key Hand – Kľúčovou rukou označujeme najdôležitejšiu hru turnaja, ktorá zvrátila priebeh, či už k lepšiemu alebo horšiemu.

Kicker – Najvyššia nepárová karta v kombinácií. V prípade zhodnosti sily kombinácií rozhoduje o víťazovi kicker (napríklad na boarde A28JQ vyhráva hráč s AK oproti hráčovi s A9 – obaja majú síce pár es, prvý hráč má ale vyšší kicker).

Knock – Poklepanie rukou po stole symbolizujúce check.

L

Ladies – Označenie páru QQ.

Last Longer – Stávka dvoch alebo viacerých hráčov o to, kto z nich vydrží v turnaji čo najdlhšie. Spravidla každý z účastníkov stávky vloží istú čiastku a hráč, ktorý to dotiahne v turnaji najďalej, vyhráva celý bank.

Late Position – Pozícia v partií, v ktorej sa hráč vyjadruje ako posledný, alebo medzi poslednými; ide o výhodnú pozíciu, pretože sa vieme prispôsobiť priebehu hru.

Lead – Prvá stávka do potu.

Limit Poker – Variant pokru, v ktorom sú stanovené minimálne a maximálne výšky stávok a taktiež maximálny počet navýšení.

Limp – Zúčastnenie sa hry dorovnaním namiesto navýšenia.

Limper – Hráč, ktorý dorovnal stávku; pred flopom každý, kto dorovná blind.

Loose – Herný štýl charakterizovaný hraním veľkého počtu rúk.

Loose-aggressive – Herný štýl, v ktorom hráč hrá veľa kombinácií a hrá ich agresívne (betuje a raisuje namiesto checkovania a callovania).

Loose-passive – Herný štýl, v ktorom hráč hrá veľa kombinácií, ktoré ale hrá pasívne (checkuje a calluje namiesto betovania a raisovania).

Lowball – Variant pokru, v ktorom vyhráva pot najnižšia kombinácia.

M

Main Pot – Hlavný bank, pokiaľ je jeden z hráčov už v all-ine, ostatné stávky smerujú do side potu.

Maverick – Slangové pomenovanie kombinácie JQ.

Middle Pair – Situácia, keď hráč trafí na flope stredný pár (flop je A95 a hráč drží 98).

Middle Position – Pozícia medzi skorou a neskorou, v 6-maxe je to jedno miesto, vo full-ringu sú to 2-3 miesta, označované skratkou MP.

Misdeal – Chyba rozdávajúceho, ktorej následok musí byť opätovné zamiešanie a rozdanie (napríklad nerozdanie jednému hráčovi alebo rozdanie 3 kariet namiesto 2).

Mississippi – Situácia, kedy hráč na BTN vsadí naslepo pred rozdaním kariet dvojnásobok blindu, následne v hre začína ako prvý hráč na SB.

Monster – Označenie extrémne silnej kombinácie

Muck – Situácia, keď hráč v showdowne vie, že je porazený a tak karty radšej odhodí bez toho aby ich ukázal.

N

Nit – Opatrný hráč, ktorý často zahadzuje a hrá len prémiové kombinácie.

NL5/10/20 – Táto skratka označuje typ a limit pokrovej hry; využíva sa v online pokri. NL označuje, že ide o no limit variant, číslo za tým označuje stonásobok big blindu (NL10 znamená, že ide o limit 0,05$/0,10$).

No Limit – Variant v ktorom môžu hráči staviť ľubovoľnú čiastku (ohraničená býva minimálne 1bb a maximálne all-inom.

Nut Flush – Najvyššia možná farba

Nut Flush Draw – Situácia keď vám do najlepšej farby chýba jedna karta.

Nuts – Najlepšia kombinácia, ktorá v danej situácií nemôže byť ničím porazená.

O

Odds – Pravdepodobnosť skompletizovania kombinácie; percentuálna šanca na výhru.

Offsuit – Karty na ruke, ktoré sú rozličných farieb.

Omaha – Pokrový variant, ktorý sa od Texas Hold´emu odlišuje tým, že každému hráčovi sú rozdané 4 karty a v showdowne musí hráč vždy použiť presne 2 z nich (pokiaľ sú na stole 4 karty v jednej farbe, aby ste mali flush musíte mať na ruke 2 karty v danej farbe).

OOP – Out of position; hranie mimo pozície.

Open – Prvá stávka v danom stávkovom kole.

Open-Ended Straight Draw – Straight draw, v ktorom chýba do postupky posledná alebo prvá karta (napríklad 6789 – chýba 5 alebo 10).

Outs – Počet kariet, ktoré vylepšia našu ruku a spravia z nej víťaznú (ak napríklad na flope máme flush draw, chýba nám teda jedna karta do farby, potrebujeme aby prišla jedna z deviatich zvyšných kariet v danej farbe – máme 9 outov).

Overbet – Stávka, ktorej hodnota je väčšia ako hodnota aktuálneho potu.

Overlay – Situácia, keď je vyhlásený turnaj s istou garanciou, no zúčastní sa ho menej hráčov ako bol potrebný počet na vyzbieranie garancie. Chýbajúce peniaze, ktoré do garancie doplatí klub či kasíno sa nazývajú overlay.

Overpair – Situácia, v ktorej drží hráč väčší pár ako sú karty na stole (napríklad na flope 249 drží hráč QQ).

P

Pair – Dve karty rovnakej hodnoty.

Pass – Iné označenie foldu; zahodenia kariet.

Passive – Herný štýl charakteristický častým checkovaním a dorovnávaním, a to aj v situáciách, kedy by bolo výhodnejšie vsadiť, či navýšiť.

Payjump – Vyššia odmena vo výplatnej štruktúre.

Pineapple Hold´em – Variant v ktorom dostane každý hráč 3 karty a po skončení druhého stávkového kola (na flope) jednu z nich zahadzuje.

Play the Board – Situácia, keď sú karty na boarde lepšie ako vaše, a na skompletizovanie kombinácie nemôžete použiť ani jednu z vašich kariet (napríklad držíte 88 a na boarde je KKJJA – vaša kombinácia sú dva páry KK a JJ s esom ako kickerom).

Pocker Cards – Iné pomenovanie pre hole cards – vlastné karty každého hráča.

Pocket Rockets – Slangové pomenovanie pre esá na ruke.

Poker Face – Vážna tvár, ktorá nedáva najavo emócie, tají silu svojej ruky.

Polarized – Pojem označujúci vyrovnanú range, ktorá zahŕňa nie len silné ruky ale aj slabé ruky, s ktorými hrá hráč rovnako ako so silnými.

Position – Miesto, na ktorom sedí hráč, určuje sa v závislosti na vzdialenosť od dealera.

Pot – Hodnota žetónov, poprípade peňazí, ktoré sa práve nachádzajú v hre.

Pot Bet – Stávka, ktorej výška má hodnotu aktuálneho potu.

Pot Control – Snaha o udržanie potu vo veľkosti, akú chceme – so silnou rukou stavíme čo najviac, so slabou sa pokúsime checknúť, poprípade dať malý bet.

Pot Odds – Závislosť hodnoty stávky, ktorú musíte doplatiť vzhľadom k veľkosti potu (pokiaľ čelíte stávke 10$ a v pote je práve 50$, máte pot odds 5:1 – pokiaľ je vaša šanca skomptizovania najlepšej ruky aspoň 1:6, mali by ste dorovnať).

Pot-limit – Variant, v ktorom je vopred určené maximálne množstvo žetónov v banku; žiadna stávka nemôže prekročiť túto hodnotu.

Preflop – Fáza pokrovej partie, ktorá sa odohráva pred vyložením flopu na stôl.

Prizepool – Hodnota finančných odmien, ktoré sú v turnaji vyplatené hráčom.

Premium Hands – Najlepšie karty, ktoré vám môžu prísť (AA, KK, AK, QQ, JJ)

Q

Quads – Štvorica, poker, štyri karty rovnakej hodnoty.

Queen – Označenie karty s hodnotou Q – dáma.

R

Rail – Bariéra oddeľujúca pokrový stôl od verejnosti; označenie skupiny fanúšikov, ktorý povzbudzujú konkrétneho hráča.

Rainbow – Pojem označujúci flop, na ktorom sú všetky tri karty odlišných farieb, čo znamená, že v danej hre nemôže už nikto skompletizovať flush na turne.

Raise – Navýšenie poslednej stávky súpera.

Rake – Poplatok, ktorý si určuje herňa, či kasíno; odoberá sa z potov v cash game podľa vopred určených pravidiel.

Range – Rozsah rúk, ktoré daný hráč hrá, alebo môže hrať. Podľa akcie na jednotlivých streets postupne odhadujeme s akými kartami môže hráč takto hrať a týmto spôsobom odhadujeme jeho range.

Razz – Variant Seven Card Studu, v ktorom najnižšia 5-kartová kombinácia vyhráva pot.

Re-buy – Dokúpenie žetónov, ktoré je k dispozícií v re-buy turnajoch. Po prehratí všetkých žetónov nevypadávate z turnaja, ale môžete si zakúpiť ďalšie žetóny.

Re-raise – Navýšenie navýšenia, označované aj ako 3-bet.

Reading – Analyzovanie súperov vzhľadom na ich štýl hrania, výšku stávok, či rôzne tells.

Ring Game – Živá hra, ktorá nie je turnajom (cash game).

River – Posledná, piata karta vyložená na stôl.

ROI – Skratka pre „return on investment“ označuje pomer zaplatených buy-inov k výhram. Inak povedané, ide o percentuálny podiel zisku a nákladov (zahráme si 100€ turnaj a vyhráme v ňom 250€ - čistý zisk (150€) vydelíme nákladom (100€) a výsledok (1,5) vynásobíme x100 – dostávame ROI v hodnote 150%.

Round of Betting – Stávkové kolo, počas ktorého sa každý hráč musí vyjadriť a vykonať akciu. Partia v Texas Hold´eme alebo Omahe zahŕňa štyri stávkové kolá.

Rounders – Populárny film o pokri, v hlavnej role s Mattom Damonom a Edom Nortonom.

Royal Flush – Najvyššia možná kombinácia dosiahnuteľná v pokri. Ide o čistú postupku 10JQKA v jednej farbe.

Runner-runner – Označenie kombinácie, ktorá môže byť skompletizovaná ak na turn a river prídu dve konkrétne karty.

S

Satellite – Turnaj v ktorom namiesto finančných odmien získava víťaz/víťazi ticket do ďalšieho, väčšieho turnaja. Ide o populárnu formu kvalifikácie do veľkých a drahých eventov.

Scare Card – Označuje spoločnú kartu, ktorá kompletizuje nejaké draw. Ak flop prinesie dve karty rovnakej farby a turn prinesie tretiu, hovoríme scare karte.

Second Barrel – Ďalší bet na turne, po tom, čo sme c-betovali na flope.

Second Nuts – Druhá najlepšia možná kombinácia.

Semi-Bluff –  Bet alebo raise s aktuálne zlou handou, ktorá má ale potenciál na vylepšenie v ďalšom priebehu hry. Pokiaľ sa ale nevylepší, stále môžeme ďalšou stávkou bluffovať a hru vyhrať týmto spôsobom.

Session – Doba počas ktorej prebieha pokrová hra.

Set – Skompletizovanie trojice na flope, pričom na ruke držíme pocket pár.

Seven-card Stud – Známy pokrový variant, v ktorom sa nehrá so spoločnými kartami. Namiesto toho každý z hráčov dostane vlastné karty, tri zakryté a štyri odhalené. Cieľom je vyskladať z nich čo najlepšiu 5-kartovú kombináciu.

Shark – Kvalitný, dobrý hráč – opak ryby (fish).

Shootout – Formát MTT turnaja, v ktorom sa hrá na každom stole, až pokiaľ neostane len jeden hráč. Víťazi zo všetkých stolov sú následne usadení k ďalším stolom a hra pokračuje rovnakým štýlom, až kým neostane finálový stôl a jeho víťaz (Napríklad turnaja v 6-maxe sa zúčastní 216 hráčov na 36 stoloch. Na každom stole ostane najlepší hráč a týchto 36 hráčov zasadne k 6 stolom. Následne ostane posledných 6 hráčov, ktorí budú hrať finálový stôl).

Short Stack – Označenie hráča, ktorý disponuje s málo žetónmi – s malým stackom.

Short-Handed – Stav, keď pri stole hrá menej hráčov ako je štandard (ak je v klasickom turnaji pri stole len 5 či menej hráčov).

Showdown – Po uzavretí všetkých stávok v danej partií nastáva showdown – odhalenie kariet, porovnanie kombinácií a určenie víťaza.

Shuffle – Akt pomiešania kariet pred každou partiou; trik s pokrovými žetónmi.

Side Pot – Pokiaľ je jeden alebo viac hráčov v all-ine, no v partií sa stále nachádzajú ďalší aktívni hráči, ich stávky sú vkladané mimo hlavného potu a vytvára sa tzv. bočný – side pot. Pokiaľ je hráč v all-ine 100€, a ďalší traja hráči vsadia 500€, z každej stávky sa zoberie po 100€, o ktoré hrá aj hráč v all-ine. Zvyšných 1.200€ tvorí side pot.

Sit and Go – Formát pokrového turnaja, ktorý nemá presne určený čas začiatku, ale odštartuje, keď sa do neho prihlási vopred stanovený počet hráčov.

Sitting Out – Nezúčastnenie sa hry, opustenie stola. Takémuto hráčovi sú odoberané blindy, či ante a taktiež rozdané karty, ktoré sú ale automaticky zahodené.

Slow Play – Stratégia hrania silnej ruky pomalým, pasívnym spôsobom – zámer je nevyhnať súperov z hry a dostať od nich čo najviac žetónov do banku.

Slow Roll – Zákerný ťah, ktorý je maximálne proti pokrovej etikete. Ide o situáciu, keď sa nachádzate v showdowne, viete, že máte výhernú ruku, ale zámerne ju otočíte pomaly, čím dáte súperom nádej, že sú lepší.

Small Blind (SB) – Povinná stávka hráča sediaceho medzi BTN a BB; hodnota tejto stávky je polovica veľkého blindu.

Snapcall – Instacall; okamžité dorovnanie.

Snapfold – Instafold; okamžité zahodenie.

Snowmen – Snehuliaci sú slangovým názvom pre pár 88.

Spades - Jedna zo štyroch farieb, čierne piky, listy.

Split Pot – Situácia, keď majú dvaja alebo viacerí hráči v showdowne rovnakú kombináciu a bank sa teda medzi nich delí rovným dielom.

Squeeze – Silný move, označujúci preflop raise , po tom čo bol pred vami jeden raise a za ním jeden či viac callov. Najčastejšie je squeeze formou bluffu (príklad – hráč na MP otvára na 6€, za ním nasledujú dva calls a nasledujúci hráč re-raisuje na 30€. Všetci zahodia –a squeeze bol úspešný).

Stack – Hodnota všetkých chipov, ktoré má daný hráč pred sebou.

Steal – Ide o raise s cieľom vyhnať všetkých ostatných hráčov z hry. Väčšinou steal predvádzajú hráči na neskorých pozíciách, nakoľko predpokladajú, že hráči na blindoch nemajú dobré karty a zahodia.

Straight – Postupka; päť po sebe idúcich kariet.

Straight Flush – Druhá najsilnejšia kombinácia v pokri – ide o 5 po sebe idúcich kariet v rovnakej farbe.

Straddle - Situácia, kedy hráč na UTG vsadí naslepo pred rozdaním kariet dvojnásobok blindu, následne v hre začína ako prvý hráč na UTG+1, a ak sa chce hry zúčastniť, musí dorovnať minimálne straddle, teda dva blindy.

Strip Poker – Pokrová hra, ktorá je založená na odovzdávaní oblečenia. Väčšinou ide o partičku 5 Card Draw pokru, v ktorom každý, kto prehrá, musí odovzdať kus oblečenia.

Suck Out – Slangové označenie nadmieru krutej prehry; ide o prípady, keď sme favoritom na výhru, no board zariadi, že vyhrá outsider (typický príklad je preflop all-in KK vs AA, a na board príde K).

Suit – Farba, znak karty – Clubs, Diamonds, Hearts a Spades

Suited  Connectors – Štartovná kombinácia pozostávajúca z dvoch po sebe idúcich kariet, ktoré sú navyše aj v rovnakej farbe (napríklad AsKs alebo 6d7d).

T

Table – Stôl; povrch na ktorom sa hrá poker.

Tell – Akcia, ktorá nám dáva tušiť, aké karty niektorí z hráčov drží. Pokrové tells môžu byť napríklad telesné (časté žmurkanie, tras rúk pri bluffovaní), rečové (úplne ticho pri bluffe) alebo herné (hráč check-raisuje iba s monster handou).

Texas Hold´em – V súčasnosti najpopulárnejší pokrový variant.

Three of a Kind – Trojica; tri karty rovnakej hodnoty.

Three-Bet – Označovaný aj 3-bet; ide o re-raise pred flopom.

Tight – Herný štýl charakteristický hraním malého počtu kombinácií, prevažne len tých najsilnejších.

Tight-Aggressive - Herný štýl, v ktorom hráč hrá málo kombinácií a hrá ich agresívne (betuje a raisuje namiesto checkovania a callovania).

Tight-Passive - Herný štýl, v ktorom hráč hrá málo kombinácií, ktoré hrá pasívne (checkuje a calluje namiesto betovania a raisovania).

Tilt – Označenie správania hráča, ktorý nehrá optimálne vplyvom emócií; najčastejší je tilt vplyvom bad beatu alebo sérií prehier, častý je ale aj tilt z neustáleho vyhrávania, kedy si hráč myslí, že ho nemôže nikto a nič poraziť.

Time – Počas živých turnajov majú všetci hráči možnosť privolať na svojich súperov time. Pokiaľ hráč premýšľa veľmi dlho a je mu nahlásený time, ku stolu príde privolaný floor, ktorý hráčovi odráta poslednú minútu na rozmyslenie. Pokiaľ sa hráč počas tejto minúty nerozhodne, je jeho ruka automaticky považovaná za fold.

Top Pair – Trafený najvyšší pár na flope (flop je AJ5 a držíte AK).

Tournament – Pokrová súťaž, do ktorej musí každý z hráčov zaplatiť vstupné (buy-in) a suma týchto vstupných (prizepool) je následne vyplatený najlepším hráčom (zväčša 10%-15% najlepším hráčom).

Tournament Fee – Poplatok do turnaja, väčšinou 10% z buy-inu, ktoré si ponecháva hosťujúca herňa alebo kasíno na pokrytie nákladov spojených s turnajom.

Trips – Trojica, na rozdiel od setu ide ale o trojicu, z ktorej dve karty sú vyložené na stole a tretia sa nachádza na ruke.

Turn – Štvrtá karta, ktorá je vyložená na stôl.

U

Under the Gun – Skrátene UTG; označenie skorej pozície pri stole; označenie hráča, ktorý sa ako prvý vyjadruje v danej partií.

Underiase – Navýšenie stávky o nedostatočnú sumu; povolené je len pokiaľ ide hráč all-in (prvý hráč otvára na 100, druhý raisuje na 500 a tretí posiela all-in 615 – pokiaľ by to nebol jeho all-in nemohol by dať takúto stávku).

Up-Cards – Karty, ktoré sú rozdávané znakom hore (board).

V

Value Bet – Stávka, ktorú hráč robí pre to, aby donútil hráčov ku callu. Hráč má v tejto situácií dobrú kombináciu a chce dorovnanie, nakoľko vie, že je lepší.

Variancia – Výkyvy v bankrolle, neudáva ako dobre hráte ale aké swingy zažívate.

VPIP – Voluntarily put money in the pot – Ukazovateľ, ktorý udáva štatistiku množstva rúk, s ktorými sa hráč zapojí do hry a dostane aspoň na flop.

W

Walk – Situácia, keď všetci hráči preflop zahodia a hráč na BB tak vyhrá bez boja.

Wayne Gretzky – Slangový výraz pre pár 99 (podľa čísla na drese legendárneho hokejistu).

Weak – Pomenovanie slabej ruky; slabého hráča, ktorý často zahadzuje karty.

Wet Board – Spoločné karty, ktoré sú navzájom prepojené a obsahujú viac draws (napríklad 5h6s7h).

Wheel – Koliečko; najlepšia low kombinácia v lowball variantoch (A2345).

Winning Streak – Séria výhier nasledujúcich po sebe.

WPT – Skratka prestížnej World Poker Tour; séria turnajov, ktorá sa počas roka uskutočňuje na viacerých miestach po celom svete.

WSOP – Skratka World Series of Poker; oficiálne majstrovstvá sveta v pokri, séria približne 80 turnajov, ktorá sa každoročne uskutočňuje v Las Vegas. Víťazi každého z turnaja obdržia okrem finančnej odmeny aj prestížne zlaté náramky.

Zdielať

Tiež odporúčame

50GRAND: Marián Flešár... 19.09.2022 | Banco Casino Košice
$ZTO$ a THE BIG WRAP PLO idú do... 18.09.2022 | Martin Stylko
X

Pridajte sa medzi SPADEPOKER PLAYERS

Pridajte sa medzi našich SPADEPOKER PLAYERS, nechajte nám na vás kontakt a my vás budeme informovať o skvelých ponukách na live eventy!

Viac
info