SPADEPOKER>POKER NEWS> Általános Adatvédelmi…

Általános Adatvédelmi Szabályozás (GDPR)

Ezen az oldalon találja azokat a bejegyzéseket, amelyek választ adnak az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kérdéseire a SPADEPOKER.HU weboldalával kapcsolatosan (https://www.spadepoker.hu/).

Abban az esetben, ha Ön a mi partnerünk, ügyfelünk, feliratkozott a hírlevelünkre, illetve látogatja a weboldalunkat személyes adatokat oszt meg velünk, amelyek biztonságáért mi felelünk. Ezért kérjük tanulmányozza át az adatvédelmi nyilatkozatunkat (Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) az Európai Unió 2018. május 25-én életbe lépett törvénye, amely a személyes adatok felhasználását szabályozza a vállalatok számára).

A SPADEPOKER.HU weboldal (https://www.spadepoker.hu/) adatkezelője a Spade Group s.r.o., Narcisová 50, 821 01 Bratislava, IČO: 46286250, az Ön által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete szerint kezeli.

Az adatkezelő célja, hogy a szolgáltatások minél magasabb színvonalú biztosításához csak a legszükségesebb személyes adatok kezeléséhez kérje a hozzájárulást. Az adatkezelő a Pmt. előírásai alapján kezelt személyes adatokat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – minden esetben, a Pmt. 56-57. § alapján az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni.

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes adatait harmadik fél részére –ideiglenes jelleggel– adatkezelés céljából átadjuk. Azon harmadik személyek, akik számára továbbítjuk az adatait, garanciákat nyújtanak számunkra, hogy az adatkezelésük az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történik.

Adatkezelési elveink

Célunk, hogy az adatkezelésünk során az előírásoknak megfelelően járjunk el, ennek érdekében a következő adatvédelmi alapelveket alkalmazzuk:

 • Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezeljük.
 • Személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges módon és ideig kezeljük.
 • Az adatvédelem magas fokú biztosítása érdekében kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelőségét illetően.

A személyes adatok felhasználásának célja és terjedelme

Azokra a személyes adatokra, amelyeket Ön megoszt velünk az alábbi okokból lehet szükségünk:

 • Szolgáltatások és szerződés teljesítése. Ez esetben szükségünk van az e-mail címére, hogy pl. értesíteni tudjuk a tornák időpontjáról, esetleges változtatásokról és további aktivitásokról.
 • Könyvelés vezetése. Ha Ön az ügyfelünk, akkor szükségünk van a személyes adataira (számlázási adatok), hogy törvényből adódó kötelességeinket teljesíteni tudjuk.
 • Marketing – információs e-mailek küldése. Személyes adatait (e-mail, név, nem) és azokat az információkat, hogy mikor és mire kattint leggyakrabban weboldalunkon arra használjuk, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és releváns információkkal tudjuk Önt ellátni.
 • Ha Ön a mi ügyfelünk azt feltételezzük, hogy érdeklik Önt az oldalunkon található újdonságok. A személyes adatait 5 évig használhatjuk az Ön által megadott engedély dátumától.
 • Ha Ön nem a mi ügyfelünk, akkor kizárólag az Ön engedélyével küldünk információs e-maileket, mégpedig 5 éven keresztül a jóváhagyás dátumtól. Amennyiben a későbbiekben nem szeretne ilyen e-maileket kapni bármikor tudathatja azt velünk a spadepokerhu@gmail.com e-mail címünkön keresztül.
 • Az Ön beleegyezésével küldhetünk ajánlatokat harmadik felektől is, illetve felhasználhatjuk az e-mail címét re-marketing céljából és célzott reklámokért a Facebookon, mégpedig 5 éven keresztül az engedély megadását követően. Azt bármikor visszavonhatja a spadepokerhu@gmail.com e-mail címünkön keresztül.
 • Fényképes, videós és audiós dokumentáció – azokat pl. élő tornákon illetve más általunk vagy partnereink által szervezett rendezvényeken készíthetjük. Az adatkezelő a felvételeket közzéteheti Facebook oldalán, saját honlapján, illetve átadhatja azt televíziós társaságoknak is. A pontos közzétételi módokról és helyekről az adatkezelő esetileg tájékoztatja az érintetteket a helyszínen.

Sütik

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így Ön releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphat. A „sütik” kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével statisztikákat is készíthetünk az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

Az Ön jogai és érvényesítésük

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR)). 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎spadepokerhu@gmail.com e-mail címre küldheti el.

Titoktartás

Az adatkezelő minden esetben gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő az adatvédelem magas fokú biztosítása érdekében kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelőségét illetően.

Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése lenne felénk, kérjük, írjon nekünk a spadepokerhu@gmail.com e-mail címre.