SPADEPOKER>POKER NEWS> Zásady ochrany osobních údajů…

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Podmínky zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky SPADEPOKER.CZ (https://www.spadepoker.cz/)

V případě, že jste naším partnerem, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018).

Správce webové stránky SPADEPOKER.CZ (https://www.spadepoker.cz/)

Spade Group s.r.o., Narcisová 50, 821 01 Bratislava, IČO: 46286250 (dále jen "provozovatel") zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje, v souladu s ustanoveními Zákona č.101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Zákon").

Provozujeme webovou stránku www.spadepoker.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj určujeme, jak budou zpracovány, za jakým účelem a na jak dlouho. Případně vybíráme další zpracovatele, kteří nám s jejich zpracováním mohou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat mailem: spadepokercz@gmail.com, nebo přímo z webu www.spadepoker.cz v záložce „Napiš nám“.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, to znamená, že:

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.
 • Splníme si podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění si vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do turnajů, informací o našich aktivitách).
 • Vedení účetnictví. Pokud jste našimi zákazníky, tak vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání informačních mailů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co v mailu klikáte a kdy je nejčastěji otevíráte můžeme využívat za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste našim zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Vaše osobní údaje můžeme využívat po dobu 5 let od udělení souhlasu k uchování a zpracovávání vašich osobních údajů.
   

Pokud našim zákazníkem nejste, informační maily zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu nacházejícího se v každém e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat i inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. na remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů na webu.
 • Fotografická, video a audio dokumentace - např. ze živých akcí pořádaných naší společností nebo naších partnerů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích období, pokud zákon nestanoví další dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránce přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky je možné procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

V maximální možné míře chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup naši zaměstnanci nebo spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu poskytovat ve vlastní režii, využíváme služby a aplikace zpracovatelů:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Websupport s.r.o, Staré Grunty 202/12, 841 04 Karlova Ves
 • Seznam.cz, Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Je možné, že se pro usnadnění a zkvalitnění našich služeb budou v budoucnosti využity další aplikace nebo zpracovatelé. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Poskytování údajů mimo Evropskou unii

Jakékoli zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z nich využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: spadepokercz@gmail.com

Máte právo na informace, které se naplňuje již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme do doby 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo budete považovat své osobní údaje za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, případně pokud se domníváte, že provádíme zpracování údajů nezákonně, ale nechcete je všechny smazat nebo pokud vyslovíte námitky proti jejich zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účely zpracování (např. Odhlášením se z distribučního seznamu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme k tomu alespoň 20 dní.

Právo na výmaz. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému a ze systémů všech dalších zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady během doby stanovené zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat mailem.

Stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou žádostí kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud o takovém případném podezření budete informovat nejprve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případně pochybení okamžitě napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Články, produkty nebo služby vám posíláme, pokud jste nás zákazník nebo partner na základě oprávněného zájmu. Posíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr emailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních závazků se námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

V Bratislavě, dne 24.5.2018, Erik Kruntorád